Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 77 kết quả (0.6599962 giây)
The InfoSec Handbook: An Introduction to Information Security
Tác giả: Umesha Nayak,
Thông tin xuất bản: : Apress , 2014
Ký hiệu phân loại: 005.82
ISBN: 9781430263821
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
A Practical Guide to TPM 2.0: Using the New Trusted Platform Module in the New Age of Security
Tác giả: David Challener,
Thông tin xuất bản: : Apress , 2015
Ký hiệu phân loại: 005.82
ISBN: 9781430265832
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
A Practical Guide to TPM 2.0 : Using the New Trusted Platform Module in the New Age of Security
Tác giả: Arthur Will,
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2015
Ký hiệu phân loại: 005.82
ISBN: 9781430265849
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The InfoSec Handbook : An Introduction to Information Security
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2014
Ký hiệu phân loại: 005.82
ISBN: 9781430263838
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
SSH, the secure shell : the definitive guide
Tác giả: Barrett Daniel J,
Thông tin xuất bản: Sebastopol CA : OReilly , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.82
ISBN: 0596008953
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9763 Định dạng: CHM
Absolute beginner's guide to security, spam, spyware and viruses
Tác giả: Walker Andy,
Thông tin xuất bản: kd : Que , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.822
ISBN: 0789734591
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12405 Định dạng: CHM
Sendmail milters
Tác giả: Costales Bryan,
Thông tin xuất bản: : Addison Wesley , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.822
ISBN: 0321213335
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13020 Định dạng: CHM
RSA Security's official guide to cryptography
Tác giả: Burnett Steve,
Thông tin xuất bản: : McGrawHill Osborne Media , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.82
ISBN: 0072254947
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Malicious Cryptography : Exposing Cryptovirology
Tác giả: Young Adam,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Publishing Inc , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.82
ISBN: 0764549758
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16952 Định dạng: PDF
Cryptography for Developers
Tác giả: Denis Tom St,
Thông tin xuất bản: : Syngress , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.82
ISBN: 1597491047
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17854 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục