Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 202 kết quả (0.3125023 giây)
Cơ cấu trí khôn lý thuyết về nhiều dạng trí khôn
Tác giả: Gardner Howard,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tri thức , 2021
Ký hiệu phân loại: 153
ISBN: 97860499886277
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Active Inference : The Free Energy Principle in Mind, Brain, and Behavior
Tác giả: Parr Thomas,
Thông tin xuất bản: Cambridge : The MIT Press , 2022
Ký hiệu phân loại: 153
ISBN: 9780262045353
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Cognitive modeling
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 153
ISBN: 0262161982
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The cognitive neurosciences
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 153
ISBN: 0262356171
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The social brain : a developmental perspective
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 153
ISBN: 0262358964
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
What is cognitive science?
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1993
Ký hiệu phân loại: 153
ISBN: 0262220466
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The embodied mind : cognitive science and human experience
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1993
Ký hiệu phân loại: 153
ISBN: 0262285479
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Social neuroscience : people thinking about thinking people
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 153
ISBN: 0262303086
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Sketches of thought
Tác giả: Goel Vinod,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1995
Ký hiệu phân loại: 153
ISBN: 0262273985
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Race for Consciousness.
Tác giả: Taylor John G,
Thông tin xuất bản: Cambridge : MIT Press , Aug 2001
Ký hiệu phân loại: 153
ISBN: 0262284723
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục