Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Loneliness : human nature and the need for social connection
Tác giả: John T Cacioppo, William Patrick
Xuất bản: New York: WW Norton, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  155.9
 
The Lucifer effect : understanding how good people turn evil
Tác giả: Philip G Zimbardo
Xuất bản: New York: Random House, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  155.9
 
Why aren't we saving the planet? : a psychologist's perspective
Tác giả: Geoffrey Beattie
Xuất bản: New York NY: Routledge, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (epub)
ddc:  155.9
 
The handbook of solitude : psychological perspectives on social isolation, social withdrawal, and being alone
Tác giả: Julie C Bowker, Robert J Coplan
Xuất bản: Malden MA: Wiley Blackwell, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  155.9
 
Stress less. achieve more : simple ways to turn pressure into a positive force in your life
Tác giả: Aimee Bernstein
Xuất bản: New York: AMACOM American Management Association, 2015
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  155.9
 
Die Finanzkrise 2008 im Unbewussten [electronic resource] : Über die Ökonomie des Seelenlebens in Zeiten der Krise
Tác giả: Helga Klug
Xuất bản: Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden Imprint Springer, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  155.9
 
Thay đổi tâm lý của thanh niên công nhân xuất thân từ nông thôn
Tác giả: Lã Thị Thu Thuỷ, Nguyễn Thị Phương Hoa
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  155.9
 
Petri Nets : Manufacturing and Computer Science
Tác giả: Pawel Pawlewski, Pawel Pawlewski
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  155.9
 
Ate the dog yesterday : maritime casualties, calamities and catastrophes
Tác giả: Graham Faiella
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  155.9
 
Wishes for the grieving and healing heart : why the dragonfly cries
Tác giả: Tricia LaVoice
Xuất bản: Carlsbad Calif: Hay House Inc, 2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  155.9
 
1

Truy cập nhanh danh mục