Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 110 kết quả
Games and gaming [electronic resource] : an introduction to new media
Tác giả: Larissa Hjorth
Xuất bản: Oxford New York: Berg, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.487
 
The Sociology of tourism : European origins and development
Tác giả: Graham M S Dann, Giuli Liebman Parrinello
Xuất bản: Bingley: Emerald, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.48
 
Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn học xã hội học thể dục thể thao, kinh tế học thể dục thể thao : dành cho hệ đại học chín...
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.483
 
American Theatre
Tác giả:
Xuất bản: USA: United State information Agegcy, 1990
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.48473
 
American Dance
Tác giả:
Xuất bản: USA: United State information Agegcy, 1988
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.48473
 
American Film
Tác giả: Tác giả tập thể
Xuất bản: USA: United State information Agegcy, 1992
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.48573
 
American popular music
Tác giả: Stephen Espie
Xuất bản: USA: United State information Agegcy, 1987
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.48473
 
Hỏi đáp về nhạc cụ và điệu múa trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam
Tác giả:
Xuất bản: H: Quân đội Nhân dân, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.48409597
 
Casino gambling for dummies
Tác giả: Kevin Blackwood
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.482
 
Routledge Handbook of Sport, Race and Ethnicity
Tác giả: John Nauright, John Nauright, David K Wiggins, David K Wiggins
Xuất bản: London New York NY: Routledge, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  306.483
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục