Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 40 kết quả (0.2500017 giây)
Lý thuyết giá cả và sự vận dụng
Tác giả: Hirshleifer Jack,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 1996
Ký hiệu phân loại: 330.153
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Toán kinh tế
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 1996
Ký hiệu phân loại: 330.1543
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Nhập môn lý thuyết trò chơi và ứng dụng trong kinh tế - kinh doanh. Tập 1, Trò chơi tĩnh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2002
Ký hiệu phân loại: 330.1543
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Phân tích kinh tế xã hội và lập trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2002
Ký hiệu phân loại: 330.154
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Giải pháp keynes = : The Keynes solution
Tác giả: Davidson Paul,
Thông tin xuất bản: TpHồ Chí Minh : Trẻ , 2009
Ký hiệu phân loại: 330.156
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Who's Afraid Of Adam Smith? : How The Market Got Its Soul
Tác giả: Dougherty Peter J,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley John Sons Incorporated , 2007
Ký hiệu phân loại: 330.153
ISBN: 9780471720904
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Advances in Robotics, Automation and Control
Tác giả: Aramburo Jesus,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2008
Ký hiệu phân loại: 330.1530924
ISBN: 9789535157373
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Topics in Classical Micro- and Macroeconomics [electronic resource] : Elements of a Critique of Neoricardian Theory
Tác giả: Flaschel Peter,
Ký hiệu phân loại: 330.153
ISBN: 9783642003240
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 42082 Định dạng: PDF
The principles of economics : some lies my teachers told me
Tác giả: Boland Lawrence A,
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 1992
Ký hiệu phân loại: 330.157
ISBN: 0415064333
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 43583 Định dạng: PDF
The invention of capitalism : classical political economy and the secret history of primitive accumulation
Tác giả: Perelman Michael,
Thông tin xuất bản: Durham NC : Duke University Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 330.153
ISBN: 0822324547
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 46790 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục