Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 14 kết quả (0.32 giây)
Inequality in the Developing World
Tác giả: Gradin Carlos,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press , 2021
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 9780198863960
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
World Development Report 1995
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : A World Bank Publication , 1995
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 0195211022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 11527 Định dạng: PDF
Global economic prospects 2010 [electronic resource] : crisis, finance, and growth.
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 0821382268
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 65706 Định dạng: PDF
Emerging markets and the global economy
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 0124115497
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 94467 Định dạng: PDF
Economic development [electronic resource]
Tác giả: Nafziger E Wayne,
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 0511140487
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 95817 Định dạng: PDF
Global economic prospects and the developing countries : 1998/99, beyond financial crisis.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC : World Bank , 1999
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 0821341235
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111294 Định dạng: PDF
Global Economic Prospects 2003 [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington : World Bank Publications , 2002
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 0821353381
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111295 Định dạng: PDF
Global economic prospects 2005 [electronic resource] : trade, regionalism and development.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC : World Bank , 2005
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 0821357476
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111298 Định dạng: PDF
Global economic prospects : commodities at the crossroads.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC : World Bank , 2009
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 082137799X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111392 Định dạng: PDF
Global economic prospects [electronic resource] : the global economy in transition.
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 9781464804830
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111486 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục