Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
The Principle of Loyalty in EU Law
Tác giả: Marcus Klamert
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  342.24
 
Policy-Making Processes and the European Constitution
Tác giả: Thomas König, Simon Hug, Simon Hug, Thomas König
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  342.24
 
Europäische Dimensionen des ,,Don Quijote in Literatur, Film, Kunst und Musik"
Tác giả: Tilmann Altenberg, Tilmann Altenberg, Klaus Meyer-Minnemann, Klaus Meyer-Minnemann
Xuất bản: Hamburg: Hamburg University Press, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  342.24
 
Life after Lisbon
Tác giả:
Xuất bản: Santa Monica CA: RAND Corporation, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  342.24
 
Europa, wie weiter?
Tác giả:
Xuất bản: Bielefeld: Transcript Verlag, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  342.24
 
Legislative approximation and application of EU law in the Eastern neighbourhood of the European Union : towards a commo...
Tác giả: Peter Van Elsuwege, Roman Petrov
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  342.24
 
EU immigration and asylum law : text and commentary
Tác giả: Steve Peers
Xuất bản: Leiden Boston: Martinus Nijhoff Publishers, c2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  342.24
 
Principles of European constitutional law
Tác giả: Jürgen Bast, Armin von Bogdandy
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  342.24
 
An ever more powerful court? : the political constraints of legal integration in the European Union
Tác giả: Dorte Sindbjerg Martinsen
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  342.24
 
1

Truy cập nhanh danh mục