Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 33 kết quả (0.3281215 giây)
Bình luận án lệ đầu tư quốc tế và việc áp dụng án lệ đầu tư quốc tế tại Việt Nam : sách chuyên khảo
Ký hiệu phân loại: 346.092
ISBN: 9786045765654
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
From Bilateral Arbitral Tribunals and Investment Courts to a Multilateral Investment Court : Options Regarding the Insti...
Tác giả: Bungenberg Marc,
Thông tin xuất bản: Berlin Heidelberg : Springer Nature , 2020
Ký hiệu phân loại: 346.092
ISBN: 9783662597323
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Investor-State Dispute Settlement and National Courts : Current Framework and Reform Options
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2020
Ký hiệu phân loại: 346.092
ISBN: 9783030441647
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Tìm hiểu luật đầu tư
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2006
Ký hiệu phân loại: 346.092
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia , 2007
Ký hiệu phân loại: 346.092
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Giáo trình Luật đầu tư
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2009
Ký hiệu phân loại: 346.092
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Contract Interpretation in Investment Treaty Arbitration : A Theory of the Incidental Issue
Tác giả: Chernykh Yuliya,
Thông tin xuất bản: : Brill , 2022
Ký hiệu phân loại: 346.092
ISBN: 9789004414679
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Luật đầu tư - đầu tư theo phương thức đối tác công tư : Song ngữ Việt - Anh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính , 2021
Ký hiệu phân loại: 346.092
ISBN: 9786047928732
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Constitutionalizing Economic Globalization : Investment Rules and Democracy's Promise. [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Leiden : Cambridge University Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 346.092
ISBN: 0511080468
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 43914 Định dạng: PDF
Luật đầu tư
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải , 2010
Ký hiệu phân loại: 346.092
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục