Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Behavioral intervention research : designing, evaluating, and implementing
Tác giả: Laura N Gitlin, Sara J Czaja
Xuất bản: New York: Springer Publishing Company, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.1072
 
The Routledge international handbook of advanced quantitative methods in nursing research
Tác giả: Susan J Henly
Xuất bản: London England New York New York: Routledge, 2016
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  362.1072
 
Making Research Matter : Steps to Impact for Health and Care Researchers
Tác giả: Tara Lamont
Xuất bản: Bristol: Policy Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  362.1072
 
A research handbook for patient and public involvement researchers
Tác giả: Penny Bee, Penny Bee, Helen Brooks, Helen Brooks, Patrick Callaghan, Patrick Callaghan, Karina Lovell, Karina Lovell
Xuất bản: Manchester UK: Manchester University Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  362.1072
 
The Challenges of Creating a Global Health Resource Tracking System
Tác giả:
Xuất bản: Sata Monica CA: RAND Corporation, 2005
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  362.1072
 
Phương pháp nghiên cứu sức khỏe cộng đồng
Tác giả: Nguyễn Trần Hiển, Phan Văn Các, Trương Việt Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.1072
 
Nghiên cứu sức khỏe công cộng
Tác giả: Lê Hùng Lâm, Đặng Văn Khoát
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  362.1072
 
1

Truy cập nhanh danh mục