Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 291 kết quả
Talking, drawing, writing : lessons for our youngest writers
Tác giả: Martha Horn, Mary Ellen Giacobbe
Xuất bản: Portland Me: Stenhouse Publishers, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372.62
 
Speed math for kids : the fast, fun way to do basic calculations
Tác giả: Bill Handley
Xuất bản: San Francisco CA: JosseyBass, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372.7
 
Early childhood education : an international encyclopedia
Tác giả: Moncrieff Cochran, Rebecca Staples New
Xuất bản: Westport Conn: Praeger Publishers, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372.2103
 
Celebration Press Reading Good Habits Great Readers Shared reading teacher's guide . Grade 1
Tác giả: Douglas Fisher, Nancy Frey, Adria F Klein
Xuất bản: : Celebration press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  372.4
 
The Complete Book of Handwriting
Tác giả:
Xuất bản: : American Education Publishing, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372.414
 
The Complete Book of Phonics
Tác giả:
Xuất bản: : American Education Publishing, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372.465
 
Genre, text, grammar : technologies for teaching and assessing writing
Tác giả: Peter Knapp, Megan Watkins
Xuất bản: Sydney: UNSW Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372.6044
 
The excellence of play [electronic resource]
Tác giả: Janet Moyles
Xuất bản: Berkshire England: McGrawHill Open University Press, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372.21
 
Teaching mathematics today
Tác giả: Shelly Frei
Xuất bản: Huntington Beach CA: Shell Education, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372.7
 
Moodle 2 for teaching 7-14 year olds [electronic resource] : beginner's guide : effective e-learning for younger student...
Tác giả: Mary Cooch
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Pub, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372.1334
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục