Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 277 kết quả (0.6400397 giây)
Nobody in charge : essays on the future of leadership
Tác giả: Cleveland Harlan,
Thông tin xuất bản: San Francisco CA : JosseyBass , 2002
Ký hiệu phân loại: 303.34
ISBN: 0787961531
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Death by meeting
Tác giả: Lencioni Patrick,
Thông tin xuất bản: kd : JosseyBass , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.456
ISBN: 0787968056
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12197 Định dạng: PDF
Innovation : Driving Product, Process
Tác giả: Robert Edward B,
Thông tin xuất bản: TpHCM : JosseyBass , 2002
Ký hiệu phân loại: 658.514
ISBN: 0787962139
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 13513 Định dạng: RAR
Yale Assessment of Thinking : a self-assessment of your skill in the areas of reasoning, insight, and self-knowledge
Tác giả: John N Mangieri,
Thông tin xuất bản: : JosseyBass , 2003
Ký hiệu phân loại: 153.93
ISBN: 787968838
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Case book I
Tác giả: James P Honan,
Thông tin xuất bản: San Francisco : JosseyBass , 2002
Ký hiệu phân loại: 378.122
ISBN: 0078795392
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Active Training : A Handbook of Techniques, Designs, Case Examples, and Tips
Tác giả: Mel Silberman,
Thông tin xuất bản: San Francisco CA : JosseyBass , 1998
Ký hiệu phân loại: 658.3124
ISBN: 0787939897
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Computer and internet use on campus
Tác giả: Constance S Hawke,
Thông tin xuất bản: San Francisco : JosseyBass , 2001
Ký hiệu phân loại: 343.7309
ISBN: 0787955167
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
The handbook of patient safety compliance : a practical guide for
Tác giả: Rozovsky Fay A,
Thông tin xuất bản: San Francisco CA : JosseyBass , 2005
Ký hiệu phân loại: 610
ISBN: 0787965103
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 16504 Định dạng: PDF
Stir it up : lessons in community organizing and advocacy
Tác giả: Sen Rinku,
Thông tin xuất bản: San Francisco CA : JosseyBass , 2003
Ký hiệu phân loại: 361.8
ISBN: 0787965332
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 16505 Định dạng: PDF
Boards that love fundraising : a how-to guide for your board
Thông tin xuất bản: San Francisco CA : JosseyBass , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.1
ISBN: 0787968129
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16507 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục