Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 51 kết quả
Trang phục các dân tộc thiểu số nhóm ngôn ngữ Việt-Mường, Tày-Thái, Ka Đai
Tác giả: Đỗ Thị Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  391.009597
 
Changing clothes in China : fashion, history, nation
Tác giả: Antonia Finnane
Xuất bản: New York: Columbia University Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ddc:  391.00951
 
Lịch sử trang phục Việt Nam và thế giới
Tác giả: Thái Châu Á
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  391.009
 
Encyclopedia of clothing and fashion
Tác giả: Valerie Steele
Xuất bản: : Charles Scribners Sons, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  391.003
 
Marketing for Fashion
Tác giả: Lã Hoài Tuấn
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  391.00688
 
Nghề dệt và trang phục cổ truyền của dân tộc Cơ Tu tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Trần Tấn Vịnh
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  391.009597
 
Trang phục cổ truyền của người Dao ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Anh Cường, Nguyễn Khắc Tụng
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  391.009597
 
Trang phục và nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Dao Đỏ ở Lào Cai
Tác giả: Phan Thị Phượng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  391.009597
 
Fashion, History, Museums
Tác giả: Julia Petrov
Xuất bản: London: Bloomsbury Academic, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  391.0074
 
Dress and Cultural Difference in Early Modern Europe
Tác giả: Cornelia Aust, Cornelia Aust, Denise Klein, Denise Klein, Thomas Weller, Thomas Weller
Xuất bản: Berlin Boston: De Gruyter, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  391.0094
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục