Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 53 kết quả
Language and mind [electronic resource]
Tác giả: Noam Chomsky
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  401.9
 
Phonological Development : Models, research, implications
Tác giả: AFerguson Charles
Xuất bản: USA: York, 1992
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  401.93
 
A computational model of first language acquisition
Tác giả: Nobuo Satake
Xuất bản: Singapore: World Scientific, 1990
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  401.930285
 
Language in mind : advances in the study of language and thought
Tác giả: Dedre Gentner, Susan Goldin-Meadow
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  401.9
 
Ignorance of language [electronic resource]
Tác giả: Michael Devitt
Xuất bản: Oxford Oxford New York: Clarendon Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  401.9
 
Turn-Taking in Human Communicative Interaction
Tác giả: Judith Holler, Marisa Casillas, Marisa Casillas, Judith Holler, Kobin H Kendrick, Kobin H Kendrick, Stephen C Levinson, Stephen C Levinson
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  401.9
 
Individual Differences in Speech Production and Perception
Tác giả: Susanne Fuchs, Susanne Fuchs, Daniel Pape, Daniel Pape, Pascal Perrier, Pascal Perrier, Caterina Petrone, Caterina Petrone
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  401.9
 
Developing, Modelling and Assessing Second Languages
Tác giả:
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  401.93
 
Karrierewege zur Professur an einer Fachhochschule
Tác giả: Ursula Diallo-Ruschhaupt, Ursula Diallo-Ruschhaupt, Eva-Maria Dombrowski, Eva-Maria Dombrowski, Susanne Plaumann, Susanne Plaumann
Xuất bản: LeverkusenOpladen: Verlag Barbara Budrich, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  401.93
 
Bilingualism Across the Lifespan: Factors Moderating Language Proficiency
Tác giả: Elena Nicoladis, Simona Montanari, Simona Montanari, Elena Nicoladis
Xuất bản: : De Gruyter, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  401.93
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục