Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 104 kết quả (0.3281581 giây)
English Phonetics and Phonology : A Practical Course
Tác giả: Roach Peter,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge , 1992
Ký hiệu phân loại: 428.1
ISBN: 0521407184
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Ship Or Sheep? : An Intermediate Pronunciation Course
Tác giả: Baker Ann,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge , 1991
Ký hiệu phân loại: 428.1
ISBN: 052128354X
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Vocabulary : Resource books for teachers
Tác giả: Morgan John,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press , 1996
Ký hiệu phân loại: 428.1
ISBN: 0194370917
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Writing Academic English
Tác giả: Oshima Alice,
Thông tin xuất bản: TPHCM : Thành phố Hồ Chí Minh , 2003
Ký hiệu phân loại: 428.1
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
English Vocabulary in Use (advanced)
Tác giả: Vũ Tài Hoa,
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đà Nẵng , 2003
Ký hiệu phân loại: 428.1
ISBN: 0521653975
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Vocabulary Puzzles : The fun way to ace standardized tests
Tác giả: Molloy John T,
Ký hiệu phân loại: 428.1
ISBN: 9780470135105
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Mosaic 2 : A Content-Based Writing Book
Tác giả: Brenda Wegmann,
Thông tin xuất bản: NY : McGrawHill , 1996
Ký hiệu phân loại: 428.1
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Academic writing practice for IELTS
Tác giả: McCarter Sam,
Ký hiệu phân loại: 428.1
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Essential writing for IELTS
Tác giả: Min Hu,
Ký hiệu phân loại: 428.1
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Mosaic 1 Writing
Tác giả: PikeBaky Meredith,
Ký hiệu phân loại: 428.1
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục