Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 132 kết quả
How to build a super vocabulary
Tác giả: Beverly Ann Chin
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.1
 
1001 vocabulary & spelling questions
Tác giả:
Xuất bản: New York: LearningExpress, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.1
 
Spelling simplified [electronic resource]
Tác giả: Judi Kesselman-Turkel, Franklynn Peterson
Xuất bản: Madison Wis: University of Wisconsin Press, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.1
 
Practice Makes Perfect: English Vocabulary for Beginning ESL Learners
Tác giả: Jean Yates
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.1
 
Vocabulary connections. Book III, Academic vocabulary
Tác giả: Marianne C Reynolds
Xuất bản: Boston: McGraw Hill, 1999
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.1
 
Mosaic 2 writing : Academic essay development
Tác giả: Laurie Blass, Meredith Pike-Baky, Lawrence J Zwier
Xuất bản: : McGrawHill, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.1
 
Test Your Vocabulary for Fce
Tác giả: Rawdon Wyatt
Xuất bản: : Pearson Elt, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.1
 
Webster's new world essential vocabulary
Tác giả: David Alan Herzog
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.1
 
Phát âm và trọng âm tiếng anh = English pronunciation and accentuation sounds-spelling-word stress
Tác giả: Lê Văn Sự
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.100
 
Barron's writing for the toefl ibt
Tác giả: Lin Lougheed
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục