Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 180 kết quả (0.0200002 giây)
Activating Vocabulary
Tác giả: Mark Stuart Fletcher
: Brain Friendly Publications, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 428.3
 
CAE Listening and Speaking Skills Student's Book (Cambridge Cae Skills)
Tác giả: Diana Pye
: Cambridge University Press, 1997
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 428.3
 
IELTS preparation and practice : listening and speaking
Tác giả: Wendy Sahanaya
: Oxford University Press Elt, 1999
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 428.3
 
From Near and Far
Tác giả: John Sivell
: Full Blast Productions, 1992
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 428.3
 
The grammar cracker [electronic resource] : unlocking English grammar
Tác giả: 
Cambridge England: Vocalis Ltd, 2001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 428.34
 
Real Listening and Speaking 1 with Answers
Tác giả: Miles Craven
London: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 428.3
 
Developing Tactics for Listening
Tác giả: Jack C Richards
USA: Oxford University Press, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 428.3
 
Take on listening 1 : listening and speaking strategies
Tác giả: Burt Gabler
New York: Mc Graw Hill, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 428.3
 
Learning English as a foreign language for dummies
Tác giả: Gavin Dudeney
Chichester West Sussex England: John Wiley Sons, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 428.34
 
Real Listening and Speaking 3 with answers
Tác giả: Miles Craven
Hà Nội: Thời đại, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 428.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục