Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 13 kết quả (0.7399475 giây)
Tối ưu hóa ứng dụng (quy hoạch tuyến tính) : sách tự học
Tác giả: Phạm Trí Cao,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2014
Ký hiệu phân loại: 519.72
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Linear and nonlinear programming
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2007
Ký hiệu phân loại: 519.72
ISBN: 0387745025
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25803 Định dạng: PDF
Giáo trình quy hoạch tuyến tính
Tác giả: Bùi Phúc Trung,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2003
Ký hiệu phân loại: 519.72
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Elementary linear programming with applications
Tác giả: Kolman Bernard,
Thông tin xuất bản: San Diego : Academic Press , 1995
Ký hiệu phân loại: 519.72
ISBN: 012417910X
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25969 Định dạng: PDF
Linear programming and its applications [electronic resource]
Tác giả: Eiselt Horst A,
Thông tin xuất bản: Berlin : SpringerVerlag , 2007
Ký hiệu phân loại: 519.72
ISBN: 3540736700
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 27696 Định dạng: PDF
Elementary linear programming with applications
Tác giả: Kolman Bernard,
Thông tin xuất bản: San Diego : Academic Press , 1995
Ký hiệu phân loại: 519.72
ISBN: 9780124179103
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Lý thuyết cơ bản về quy hoạch tuyến tính
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 519.72
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 45985 Định dạng: PDF
Linear programming with MATLAB
Tác giả: Ferris Michael C,
Ký hiệu phân loại: 519.72
ISBN: 155622723X
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 37198 Định dạng: PDF
Linear programming
Tác giả: Karlhoff Howard,
Thông tin xuất bản: New York : Birkhauser , 2008
Ký hiệu phân loại: 519.72
ISBN: 9780817648435
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 49476 Định dạng: PDF
Understanding and using linear programming
Tác giả: Matousek Jiri,
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer , 2007
Ký hiệu phân loại: 519.72
ISBN: 3540306978
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 27603 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục