Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Telescope optics : evaluation and design
Tác giả: Harrie G J Rutten, Richard Berry, Diane Lucas, Martin A M van Venrooij
Xuất bản: Richmond Va USA: WillmannBell, 1988
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  522.2
 
The Science and Art of Using Telescopes [electronic resource]
Tác giả: Philip Pugh
Xuất bản: New York NY: SpringerVerlag New York, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  522.2
 
Star ware : The amateur astronomer's guide to choosing, buying, and using telescopes and accessories
Tác giả: Philip S Harrington
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  522.2
 
Choosing and Using a Refracting Telescope [electronic resource]
Tác giả: Neil English
Xuất bản: New York NY: Springer ScienceBusiness Media LLC, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  522.2
 
A user's guide to the Meade LXD55 and LXD75 telescopes
Tác giả: Martin Peston
Xuất bản: New York: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  522.2
 
Care of Astronomical Telescopes and Accessories [electronic resource] : A Manual for the Astronomical Observer and Amate...
Tác giả: M Barlow Pepin
Xuất bản: London: SpringerVerlag London Limited, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  522.2
 
Choosing and using a new CAT [electronic resource] : getting the most from your Schmidt Cassegrain or any catadioptric t...
Tác giả: Rod Mollise
Xuất bản: New York London: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  522.2
 
A buyer's and user's guide to astronomical telescopes and binoculars
Tác giả: James Mullaney
Xuất bản: London: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  522.2
 
1

Truy cập nhanh danh mục