Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
Longitude [downloadable e-book] : the true story of a lone genius who solved the greatest scientific problem of his time
Tác giả: Dava Sobel
Xuất bản: New York: Walker, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (epub)
ddc:  526
 
Mapping Hacks
Tác giả: Rich Gibson, Schuyler Erle, Jo Walsh
Xuất bản: Sebastopol: OReilly, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (chm)
ddc:  526
 
Web mapping illustrated
Tác giả: Tyler Mitchell
Xuất bản: Beijing Farnham: OReilly, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (chm)
ddc:  526
 
Phương pháp nghiên cứu bằng bản đồ
Tác giả: A M Berliant, Hoàng Phương Nga, Nhữ Thị Xuân
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  526
 
Physical geodesy [electronic resource]
Tác giả: B Hofmann-Wellenhof, Helmut Moritz
Xuất bản: Vienna: SpringerVerlag Wien, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  526
 
Bản đồ học
Tác giả: Nguyễn Thanh Lâm
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2001
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  526
 
Bản đồ học chuyên đề
Tác giả: Trần Tấn Lộc
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  526
 
Bản đồ học đại cương
Tác giả: Phạm Ngọc Đĩnh, Lâm Quang Dốc, Nguyễn Minh Ngọc, Vũ Bích Vân
Xuất bản: H: Đại học Sư phạm, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  526
 
OpenStreetMap : be your own cartographer
Tác giả: Jonathan Bennett
Xuất bản: : Packt Publ, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  526
 
Time for mapping : Cartographic temporalities
Tác giả: Sam Hind, Daniel Evans, Alex Gekker, Sybille Lammes, Chris Perkins, Clancy Wilmott
Xuất bản: Manchester: Manchester University Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  526
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục