Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 42 kết quả
Bacteria from fish and other aquatic animals : a practical identification manual
Tác giả: Nicky B Buller
Xuất bản: Oxfordshire OX UK Cambridge MA USA: CABI Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579.3
 
Bacteriocins : ecology and evolution
Tác giả: M A Chavan, M A Riley
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579.3
 
Bacteria and Viruses elektronisk ressurs
Tác giả: Kara Rogers
Xuất bản: Chicago: Britannica Educational Publishing, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579.3
 
The Prokaryotes [electronic resource] : Volume 4: Bacteria: Firmicutes, Cyanobacteria
Tác giả: Martin Dworkin, Stanley Falkow, Eugene Rosenberg, Karl-Heinz Schleifer, Erko Stackebrandt
Xuất bản: New York NY: SpringerVerlag, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579.3
 
Lactic acid bacteria : microbiology and functional aspects
Tác giả: Seppo Salminen, Atte von Wright
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579.3
 
Phân lập và định danh chủng khuẩn có khả năng chuyển hóa Nitrite phục vụ nuôi trồng thủy sản
Tác giả: Lê Minh Nhựt, Võ Minh Sơn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  579.3
 
Phân lập, sàng lọc các chủng vi khuẩn quang dưỡng sử dụng nguồn phế phẩm lòng trắng trứng muối
Tác giả: Đào Thi Kim Nhi, Ngô Đức Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  579.3
 
Sử dụng vi khuẩn bacillus subtilis,và lactobacillus tăng cường phân hủy thức ăn thừa tạo phân bón dạng lỏng
Tác giả: Hồ Thị Thảo Ly, Nguyễn Thị Hai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  579.3
 
Sản xuất vi khuẩn bacillus subtilis và lactobacillus tăng cường phân hủy thức ăn thừa tạo chế phẩm phân bón lá
Tác giả: Huỳnh Phương Thảo, Nguyễn Thị Hai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  579.3
 
Phân lập, tuyển chọn các chủng vi khuẩn có hoạt tính keo tụ sinh học từ các ao nuôi tôm tại tỉnh Trà Vinh
Tác giả: Võ Lan Hương, Phạm Minh Nhựt
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  579.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục