Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 27 kết quả
Insect conservation biology [electronic resource] : proceedings of the Royal Entomological Society's 22nd symposium
Tác giả: O T Lewis, T R New, Alan J A Stewart
Xuất bản: Cambridge MA: CABI, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  595.7
 
Insectopedia [electronic resource]
Tác giả: Hugh Raffles
Xuất bản: New York: Pantheon Books, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (epub)
ddc:  595.7
 
The insects : structure and function
Tác giả: R F Chapman, A E Douglas, Stephen J Simpson
Xuất bản: New York: Cambridge University Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  595.7
 
Grzimek's student animal life resource. Insects and spiders
Tác giả: Arthur V Evans, Neil Schlager, Jayne Weisblatt
Xuất bản: Detroit: Thompson Gale, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  595.7
 
The insects : an outline of entomology
Tác giả: P J Gullan, P S Cranston
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  595.7
 
Entomology [electronic resource]
Tác giả: Cedric Gillott
Xuất bản: Dordrecht: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  595.7
 
The insect societies
Tác giả: Edward Osborne Wilson
Xuất bản: Cambridge Mass: Belkanp Press, 1974
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  595.7
 
The insects : an outline of entomology
Tác giả: P J Gullan, P S Cranston
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyBlackwel, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  595.7
 
Nghiên cứu và ứng dụng hormon côn trùng trong nông nghiệp
Tác giả: Nguyễn Công Hào
Xuất bản: Hà Nội: Nông nghiệp, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  595.7
 
Giáo trình côn trùng học đại cương
Tác giả: Nguyễn Viết Tùng
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Nông nghiệp I, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  595.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục