Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 37 kết quả
Stem cells for dummies
Tác giả: Lawrence S B Goldstein, Meg F Schneider
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.02774
 
Induced pluripotent stem cells in brain diseases : understanding the methods, epigenetic basis, and applications for reg...
Tác giả: Vivi M Heine
Xuất bản: Dordrecht: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.02774
 
Stem cell culture
Tác giả: Jennie P Mather
Xuất bản: London: ElsevierAcademic Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.02774
 
Stem cells : scientific facts and fiction
Tác giả: Hans Clevers, C L Mummery, Bernard A J Roelen, Anja van de Stolpe
Xuất bản: London UK: Elsevier Academic Press, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.02774
 
Regulatory Networks in Stem Cells [electronic resource]
Tác giả: Kursad Turksen, Vinagolu K Rajasekhar, Mohan C Vemuri
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.02774
 
Stem cells : from bench to bedside
Tác giả: Ariff Bongso, Eng Hin Lee
Xuất bản: Singapore Hackensack NJ London: World Scientific, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.02774
 
Stem cell biology in neoplasms of the central nervous system
Tác giả: Moneeb Ehtesham
Xuất bản: Cham: Springer, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.02774
 
The National Academies' guidelines for human embryonic stem cell research : 2008 amendments
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: National Academies Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.02774
 
Developments in stem cell research
Tác giả: Prasad S Kaka, Prasad S Koka
Xuất bản: New York: Nova Science Publishers, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.02774
 
Embryonic Stem Cells - Basic Biology to Bioengineering [electronic resource]
Tác giả: Michael S Kallos
Xuất bản: Sl: InTech, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.02774
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục