Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 34 kết quả (0.2499557 giây)
Stromal Cells - Structure, Function, and Therapeutic Implications
Tác giả: Mani T Valarmathi,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2019
Ký hiệu phân loại: 616.02774
ISBN: 9781789849844
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Stem Cells in Clinical Practice and Tissue Engineering
Tác giả: Rakesh Sharma,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại: 616.02774
ISBN: 9781789230109
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Novel Perspectives of Stem Cell Manufacturing and Therapies
Tác giả: Kitala Diana,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 616.02774
ISBN: 9781839625039
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Stem cells : from bench to bedside
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 616.02774
ISBN: 9812561269
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25752 Định dạng: PDF
Fetal stem cells in regenerative medicine : principles and translational strategies
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 616.02774
ISBN: 1493934813
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Mesenchymal stem cells : methods and protocols
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 616.02774
ISBN: 9781493935826 (hardback)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Adult stem cells : methods and protocols
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 616.02774
ISBN: 1493967541 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The National Academies' guidelines for human embryonic stem cell research : 2008 amendments
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC : National Academies Press , c2008
Ký hiệu phân loại: 616.02774
ISBN: 0309122201 (pbk.)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Patient specific stem cells
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 616.02774
ISBN: 9781466580268 (hardback : alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Stem cells : from basic research to therapy
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 616.02774
ISBN: 1482207753 (v. 1 : hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp
<<<<<<< HEAD
=======
>>>>>>> 4dd3666e1f9624b991919bcee3aaae2ca45fce52

Truy cập nhanh danh mục