Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 32 kết quả (0.6599962 giây)
Application-Specific Broadband Antennas for Microwave Medical Imaging
Tác giả: Jalilvand Malyhe,
Ký hiệu phân loại: 616.075
ISBN: 9783731506645
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Rapid Test : Advances in Design, Format and Diagnostic Applications
Tác giả: Anfossi Laura,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại: 616.075
ISBN: 9781789239010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Clinical companion to accompany health assessment & physical examination
Thông tin xuất bản: New York : Delmar learning , 2006
Ký hiệu phân loại: 616.075
ISBN: 9781401872076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Principal Component Analysis : Multidisciplinary Applications
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại: 616.075
ISBN: 9789535101291
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Nursing health assessment. The foundation of clinical practice
Tác giả: Dillon Patricia M,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 616.075
ISBN: 9780803644007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Oxford American handbook of clinical diagnosis
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 616.075
ISBN: 0195369475
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 30370 Định dạng: PDF
Oxford handbook of clinical and laboratory investigation
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 616.075
ISBN: 0192632833
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 43269 Định dạng: PDF
Evidence-based practice in primary care elektronisk ressurs
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : BMJ Books , 2001
Ký hiệu phân loại: 616.075
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71943 Định dạng: PDF
Clinical evidence. Issue 11 : the international source of the best available evidence for effective health care
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : BMJ , 2004
Ký hiệu phân loại: 616.075
ISBN: 0727918060
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 90426 Định dạng: PDF
Atlas of clinical diagnosis
Tác giả: Mir M A,
Thông tin xuất bản: Edinburgh New York : Saunders , 2003
Ký hiệu phân loại: 616.075
ISBN: 0702026689
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 92830 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục