Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 112 kết quả
Soft machines : nanotechnology and life
Tác giả: Richard A L Jones
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
Enabling technology for MEMS and nanodevices
Tác giả: H Baltes
Xuất bản: Weinheim Germany: WileyVCH, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
Safety of Nanoparticles From Manufacturing to Medical Applications
Tác giả:
Xuất bản: New York: Springer Science Business Media, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.50289
 
Self-assembly and nanotechnology : a force balance approach
Tác giả: Yoon S Lee
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
Encyclopedia of microfluidics and nanofluidics [electronic resource]
Tác giả: Dongqing Li
Xuất bản: New York: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
Nanotechnology demystified [electronic resource]
Tác giả: Linda D Williams, Wade Adams
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
Dynamical symmetries for nanostructures : implicit symmetries in single-electron transport through real and artificial m...
Tác giả: K A Kikoin, Yshai Avishai, Mikhail F Kiselev
Xuất bản: Wien New York: Springer Vienna, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
Nanotechnology
Tác giả: Günter Schmid
Xuất bản: Weinheim Chichester: WileyVCH John Wiley distributor, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
Encyclopedia of nanotechnology
Tác giả: Bharat Bhushan
Xuất bản: New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5003
 
Nanofabrication : techniques and principles
Tác giả: Steven Dew, Maria Stepanova
Xuất bản: New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục