Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 59 kết quả (0.4522853 giây)
Applied Electromechanical Devices and Machines for Electric Mobility Solutions
Tác giả: ElShahat Adel,
Thông tin xuất bản: London UK : IntechOpen , 2020
Ký hiệu phân loại: 621.31042
ISBN: 9781789857276
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Direct Torque Control Strategies of Electrical Machines
Tác giả: Ben Salem Fatma,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 621.31042
ISBN: 9781838802950
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Emerging Electric Machines : Advances, Perspectives and Applications
Tác giả: Zobaa Ahmed F,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 621.31042
ISBN: 9781839687327
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Optimization and Control of Electrical Machines
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại: 621.31042
ISBN: 9781789234527
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Sách tra cứu về cung cấp điện xí nghiệp công nghiệp : Thiết bị điện và tự động hóa
Tác giả: Fedorov AA,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thanh Niên , 2000
Ký hiệu phân loại: 621.31042
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Trang bị điện - Điện tử công nghiệp
Tác giả: Vũ Quang Hồi,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2000
Ký hiệu phân loại: 621.31042
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Giáo trình vật liệu điện
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.31042
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Sửa chữa thiết bị điện điện tử gia dụng
Thông tin xuất bản: TpHCM : Trẻ , 2004
Ký hiệu phân loại: 621.31042
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Máy điện và mạch điều khiển
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.31042
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Máy điện ( Dùng cho các trường đại học và cao đẳng kỹ thuật )
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.31042
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục