Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2257 kết quả
A heat transfer textbook
Tác giả: John H LienhardJohn H Lienhard
Xuất bản: Cambridge Mass: Phlogiston Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.402
 
The plasma boundary of magnetic fusion devices
Tác giả: P C Stangeby
Xuất bản: Bristol Philadelphia: Institute of Physics Pub, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.48
 
Nanostructured and photoelectrochemical systems for solar photon conversion
Tác giả: Mary D Archer, Arthur J Nozik
Xuất bản: London Singapore Hackensack NJ: Imperial College Press World Scientific Pub Co, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.47
 
Điều khiển theo hướng trong hệ năng lượng mặt trời
Tác giả: Nguyễn Trọng Trí, Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.47
 
Nghiên cứu diều khiển động cơ từ trở (SRM - Swiched Reluctance Machines)
Tác giả: Lê Long Hồ, Nguyễn Mạnh Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.46
 
Makin' It on the Farm: Alcohol Fuel is the Road to Independence
Tác giả: Micki Nellis
Xuất bản: : Buffalo Creek Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.4023
 
Heat transfer
Tác giả: J P Holman
Xuất bản: Boston Mass: McGrawHill, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.4022
 
Fundamentals of nuclear science and engineering
Tác giả: J Kenneth Shultis, Richard E Faw
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.48
 
Lean combustion [electronic resource] : technology and control
Tác giả: Derek Dunn-Rankin
Xuất bản: Amsterdam Boston: Academic Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.402
 
Rocket propulsion elements
Tác giả: George Paul Sutton, Oscar Biblarz
Xuất bản: New York: John Wiley Sons, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.4356
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục