Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.140002 giây)
Truyền động tự động khí nén
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18508 Định dạng: PDF
Công nghệ khí nén
Tác giả: Hồ Đắc Thọ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18515 Định dạng: PDF
Máy nén khí
Tác giả: Bùi Quốc Thái,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách Khoa Hà Nội , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Sound and vibrations of positive displacement compressors [electronic resource]
Tác giả: Soedel Werner,
Thông tin xuất bản: Boca Raton FL : CRC Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65298 Định dạng: PDF
Compressor handbook
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2001
Ký hiệu phân loại: 621.5
ISBN: 0070260052
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 103648 Định dạng: PDF
Industrial refrigeration handbook [electronic resource]
Tác giả: Stoecker W F,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 1998
Ký hiệu phân loại: 621.5
ISBN: 0071455884
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 103796 Định dạng: PDF
Nuclear reactor design
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Tokyo : Springer , 2014
Ký hiệu phân loại: 621.5
ISBN: 4431548971
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 107401 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục