Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
Fundamentals of earthquake engineering [electronic resource]
Tác giả: Amr S Elnashai, Luigi Di Sarno
Xuất bản: Chichester West Sussex UK: J Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.1762
 
Thực hành thiết kế chống động đất cho công trình xây dựng
Tác giả: David Key
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.1762
 
Cơ sở lý thuyết tính toán công trình chịu động đất
Tác giả: Nguyễn Lê Ninh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.1762
 
Nghiên cứu các giải pháp sử dụng hệ cản ma sát để giảm chấn cho công trình chịu tải trọng động đất
Tác giả: Chu Quốc Thắng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2007
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  624.1762
 
Tính toán công trình chịu tải trọng động đất
Tác giả: Võ Minh Thiện
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.1762
 
Thiết kế kháng chấn công trình bến cảng
Tác giả: Nguyễn Thành Trung
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.1762
 
Mối tương quan giữa chuyển vị dự đoán theo mô hình phi tuyến và chuyển vị dự đoán theo mô hình đàn - nhớt tuyến tính của...
Tác giả: Trần Lê Nguyên, Đào Đình Nhân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.1762
 
Đánh giá hiệu quả của hệ cô lập móng trong việc bảo vệ vật dụng trượt trong công trình
Tác giả: Phạm Tuấn Anh, Đào Đình Nhân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.1762
 
Đánh giá khả năng của mô hình đàn nhớt tuyến tính trong việc dự đoán đáp ứng của gối cách chấn đáy có ứng xử đàn dẻo
Tác giả: Trần Văn Sang, Đào Đình Nhân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.1762
 
Perspectives on European Earthquake Engineering and Seismology [electronic resource] : Volume 2
Tác giả: Atilla Ansal
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  624.1762
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục