Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 40 kết quả
Giáo trình thiết kế các phương án cầu
Tác giả: Nguyễn Đức Thị Thu Định, Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Nguyễn Viết Trung, Trần Anh Đạt
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  624.2
 
Những vấn đề chung và mố trụ cầu
Tác giả: Nguyễn Như Khải, Nguyễn Minh Hùng, Phạm Duy Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.2
 
Xói lở ở công trình cầu
Tác giả: Trần Đình Nghiên
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.2
 
Tính toán thiết kế các công trình phụ tạm để thi công cầu
Tác giả: Phạm Huy Chính
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.2
 
Phân tích và quản lý rủi ro kỹ thuật trong xây dựng cầu
Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Đinh Công Tâm
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.2
 
Những vấn đề chung và mố trụ cầu
Tác giả: Nguyễn Như Khải, Nguyễn Minh Hùng, Phạm Duy Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.2
 
Mỹ học cầu đường
Tác giả: Đào Xuân Lâm, Đỗ Bá Chương
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.2
 
Cầu thép bêtông cốt thép liên hợp
Tác giả: Nguyễn Như Khải, Nguyễn Bình Hà, Phạm Duy Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.2
 
Cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô. Tập 1 : Bài giảng môn học
Tác giả: Lê Văn Việt
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  624.2
 
Cầu dây văng
Tác giả: Lê Đình Tâm, Phạm Duy Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục