Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 40 kết quả (0.7187455 giây)
Những vấn đề chung và mố trụ cầu
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2000
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cầu thép bêtông cốt thép liên hợp
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2005
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Ví dụ tính toán mố trụ cầu : Theo tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN272-05
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông Vận tải , 2010
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Nhập môn và mố trụ cầu : Bài giảng
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2008
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 21701 Định dạng: PDF
Thiết kế các phương án cầu : giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2009
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Sổ tay xây dựng cầu
Tác giả: Phan Huy Chính,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2007
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô. Tập 1 : Bài giảng môn học
Tác giả: Lê Văn Việt,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2006
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10755 Định dạng: RAR
Công trình giao thông. Phần 2- Công trình cầu
Tác giả: Lê Văn Nam,
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cầu dây văng
Tác giả: Lê Đình Tâm,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2000
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Mỹ học cầu đường
Tác giả: Đào Xuân Lâm,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 2003
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục