Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1555 kết quả
Environmental biotechnology : concepts and applications
Tác giả: J Winter, Hans-Joachi Jr̲dening
Xuất bản: Weinheim Chichester: WileyVCH, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.5
 
Rapid chemical and biological techniques for water monitoring
Tác giả: Catherine Gonzalez, R Greenwood, Ph Quevauviller
Xuất bản: Chichester UK: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.161
 
Environmental engineering : designing a sustainable future
Tác giả: Anne E Maczulak
Xuất bản: New York: Facts On File, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628
 
Sewer Inspector [electronic resource]
Tác giả: Geoffrey M Horn
Xuất bản: Tarrytown: Marshall Cavendish, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628
 
Spellman's standard handbook for wastewater operators
Tác giả: Frank R Spellman
Xuất bản: Lancaster Pa: Technomic Pub Co, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Tia sáng ( 1Tháng 2 kỳ). 4
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Bộ Khoa học và Công nghệ,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  628
 
Tài nguyên và Môi trường (Tháng 2 kỳ)=Natural resouces and environment magazine. 3
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Bộ tài nguyên và môi trường,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  628
 
Khoa học Công nghệ Môi trường (Tháng 1 kỳ) = Journal of computer science and cybernetics. 1
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc giaBộ Khoa học và Công nghệ,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  628
 
Khoa học Công nghệ Môi trường (Tháng 1 kỳ) = Journal of computer science and cybernetics. 12
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc giaBộ Khoa học và Công nghệ,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  628
 
Môi trường và Sức khỏe(Tháng 2 kỳ). 179+180+181-1+2
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: TT Nghiên cứu ứng dụng tư vấn môi sinh y học,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  628
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục