Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1600 kết quả (0.0199507 giây)
Environmental biotechnology : concepts and applications
Tác giả: 
Weinheim Chichester: WileyVCH, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 628.5
 
Rapid chemical and biological techniques for water monitoring
Tác giả: Catherine Gonzalez
Chichester UK: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 628.161
 
Environmental engineering : designing a sustainable future
Tác giả: Anne E Maczulak
New York: Facts On File, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 628
 
Sewer Inspector [electronic resource].
Tác giả: Geoffrey M Horn
Tarrytown: Marshall Cavendish, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 628
 
Spellman's standard handbook for wastewater operators
Tác giả: Frank R Spellman
Lancaster Pa: Technomic Pub Co, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 628.3
 
Tia sáng ( 1Tháng 2 kỳ). 4
Tác giả: 
Hà Nội: Bộ Khoa học và Công nghệ,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc: 628
 
Tài nguyên và Môi trường (Tháng 2 kỳ)=Natural resouces and environment magazine. 3
Tác giả: 
Hà Nội: Bộ tài nguyên và môi trường,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc: 628
 
Khoa học Công nghệ Môi trường (Tháng 1 kỳ) = Journal of computer science and cybernetics. 1
Tác giả: 
Hà Nội: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc giaBộ Khoa học và Công nghệ,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc: 628
 
Khoa học Công nghệ Môi trường (Tháng 1 kỳ) = Journal of computer science and cybernetics. 12
Tác giả: 
Hà Nội: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc giaBộ Khoa học và Công nghệ,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc: 628
 
Môi trường và Sức khỏe(Tháng 2 kỳ). 179+180+181-1+2
Tác giả: 
Hà Nội: TT Nghiên cứu ứng dụng tư vấn môi sinh y học,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc: 628
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục