Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 10 kết quả (0.218703 giây)
Automotive Development Processes [electronic resource] : Processes for Successful Customer Oriented Vehicle Development
Tác giả: Weber Julian,
Ký hiệu phân loại: 629.231
ISBN: 9783642012532
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66860 Định dạng: PDF
Tính toán thiết kế ô tô
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 629.231
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 115685 Định dạng: PDF
Strain Rate Testing of Metallic Materials and their Modelling for use in CAE Based Automotive Crash Simulation Tools (Re...
Tác giả: Wood Paul K C,
Thông tin xuất bản: UK : Smithers Rapra , 2009
Ký hiệu phân loại: 629.231
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120897 Định dạng: PDF
Tính toán thiết kế ô tô
Tác giả: Đặng Quý,
Ký hiệu phân loại: 629.231
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 123513 Định dạng: PDF
Hướng dẫn đồ án tính toán thiết kế ô tô
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 629.231
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 145613 Định dạng: PDF
Cơ sở thiết kế bố trí chung ô tô
Ký hiệu phân loại: 629.231
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thiết kế tính toán ô tô
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2019
Ký hiệu phân loại: 629.231
ISBN: 9786040194305
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cơ sở thiết kế ô tô
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải , 2006
Ký hiệu phân loại: 629.231
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 161351 Định dạng: PDF
Hướng dẫn đồ án tính toán thiết kế ô tô
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.231
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 192655 Định dạng: PDF
Giáo trình dao động và tiếng ồn ô tô
Tác giả: Lâm Mai Long,
Thông tin xuất bản: TP HCM : Đại học Quốc gia TPHCM , 2017
Ký hiệu phân loại: 629.231
ISBN: 9786047355341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 221406 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục