Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
Reconstructing clothes for dummies
Tác giả: Miranda Caroligne Burns
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  646.408
 
Công nghệ may : Giáo trình : sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp
Tác giả: Trần Thủy Bình, Lê Thị Mai Hoa, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thu Huyền
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  646.4072
 
Giáo trình môn học Công nghệ may 5 : Quy trình công nghệ sản xuất may
Tác giả: Võ Phước Tấn, Bùi Thị Cẩm Loan, Nguyễn Thị Thanh Trúc
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  646.4072
 
Giáo trình môn học Công nghệ may 1
Tác giả: Võ Phước Tấn, Bùi Thị Cẩm Loan, Phạm Nhất Chi Mai, Trần Thị Kim Phượng
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  646.4072
 
Giáo trình môn học Công nghệ may 2
Tác giả: Võ Phước Tấn, Bùi Thị Cẩm Loan, Huỳnh Văn Thức, Trần Thị Kim Phượng
Xuất bản: TpHCM: Thống Kê, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  646.4072
 
Making, selling and wearing boys' clothes in late-Victorian England
Tác giả: Clare Rose
Xuất bản: Farnham Surrey England Burlington VT: Ashgate, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  646.4020942
 
Bài học cắt may đồ trẻ em
Tác giả: Nguyễn Duy Cẩm Vân
Xuất bản: TpHCM: Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  646.406
 
Đời thay đổi khi ta thay đồ
Tác giả: George Brescia, Thư Vũ
Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  646.404
 
Patternmaking for fashion design
Tác giả: Helen Joseph-Armstrong
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson EducationPrentice Hall, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  646.404
 
Metric pattern cutting for menswear : including unisex clothes and computer aided design
Tác giả: Winifred Aldrich
Xuất bản: Oxford Ames Iowa: Blackwell Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  646.4072
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục