Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Cosmetology
Tác giả: Anthony Gonzalez
Xuất bản: Delhi: Global Media, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  646.72
 
The green beauty guide : your essential resource to organic and natural skin care, hair care, makeup, and fragrances [el...
Tác giả: Julie Gabriel
Xuất bản: Deerfield Beach FL: Health Communications, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  646.72
 
Nghệ thuật trang điểm
Tác giả: Huỳnh Thu Dung
Xuất bản: Hà Nội: Phụ nữ, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  646.72
 
Nghệ thuật trang điểm & làm đẹp
Tác giả: Triệu Thị Chơi, Đoàn Thị Ánh Minh
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  646.72
 
Nghệ thuật trang điểm cô dâu
Tác giả: Robert Jones, Tiểu Quỳnh
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  646.72
 
Cosmetic dermatology : products and procedures
Tác giả: Zoe Diana Draelos
Xuất bản: Oxford: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  646.72
 
Nghệ thuật trang điểm
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mỹ
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  646.72
 
Dưỡng nhan và làm đẹp
Tác giả: Lý Tây Dung
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  646.72
 
The Perricone promise : look younger, live longer in three easy steps
Tác giả: Nicholas Perricone
Xuất bản: New York: Warner Books, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  646.72
 
Whole beauty. Daily rituals and natural recipes for lifelong beauty and wellness
Tác giả: Shiva Rose
Xuất bản: New York NY: Artisan a division of Workman Publishing Co Inc, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  646.72
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục