Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 137 kết quả (0.3906356 giây)
Text mining in career studies: generating insights from unstructured textual data
Ký hiệu phân loại: 650.14
ISBN: 9781788976718
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Working identity
Tác giả: Ibarra Herminia,
Thông tin xuất bản: Berkeley : Harvard Business School Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 650.14
ISBN: 1578517788
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12002 Định dạng: CHM
Cover letter magic
Tác giả: S Enelow Wendy,
Thông tin xuất bản: kd : JIST Works , 2004
Ký hiệu phân loại: 650.142
ISBN: 1563709864
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12326 Định dạng: PDF
Gallery of best resumes for people without a four-year degree
Thông tin xuất bản: kd : JIST Works , 2005
Ký hiệu phân loại: 650.142
ISBN: 1593570686
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12350 Định dạng: PDF
Military-to-civilian career transition guide
Tác giả: I Farley Janet,
Thông tin xuất bản: kd : JIST Works , 2005
Ký hiệu phân loại: 650.14
ISBN: 1593570910
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12351 Định dạng: PDF
Expert resumes for career changers
Tác giả: S Enelow Wendy,
Thông tin xuất bản: kd : JIST Works , 2005
Ký hiệu phân loại: 650.142
ISBN: 1593570929
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12352 Định dạng: PDF
Federal Resume Guidebook
Thông tin xuất bản: kd : JIST Works , 2004
Ký hiệu phân loại: 650.142
ISBN: 1563709252
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12447 Định dạng: PDF
Kỹ năng phỏng vấn = Interviewing Skills
Tác giả: Hindle Tim,
Ký hiệu phân loại: 650.144
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The unofficial guide to landing a job
Thông tin xuất bản: : Wiley , 2005
Ký hiệu phân loại: 650.14
ISBN: 0764574132
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 13083 Định dạng: PDF
201 Best Questions To Ask On Your Interview
Tác giả: Kador John,
Thông tin xuất bản: : New York McGrawHill , 2002
Ký hiệu phân loại: 650.14
ISBN: 0071406298
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 13114 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục