Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 137 kết quả (0.2500553 giây)
Leading in a VUCA World : Integrating Leadership, Discernment and Spirituality
Tác giả: Kok Jacobus,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2019
Ký hiệu phân loại: 658.4092
ISBN: 9783319988849
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Để trở thành nhà lãnh đạo cẩm nang dành cho các nhà quản trị song ngữ Anh-Việt = how to be a leader
Tác giả: Uris AUren,
Thông tin xuất bản: Cà Mau : Cà Mau , 1998
Ký hiệu phân loại: 658.4092
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The leadership training activity book
Tác giả: Hart Lois Borland,
Thông tin xuất bản: : Amacom , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.4092
ISBN: 0814472621
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 11840 Định dạng: PDF
The Myth of Leadership
Tác giả: Nielsen Jeffrey S,
Thông tin xuất bản: : DaviesBlack Publishing , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.4092
ISBN: 0891061991
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 13714 Định dạng: CHM
Building the bridge as you walk on it : a guide for leading change
Tác giả: Quinn Robert E,
Thông tin xuất bản: San Francisco CA : John Wiley Sons Inc , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.4092
ISBN: 078797112X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16259 Định dạng: PDF
Leadership Passages : The Personal and Professional Transitions That Make or Break a Leader
Tác giả: The CIPD,
Ký hiệu phân loại: 658.4092
ISBN: 0787974277
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16786 Định dạng: CHM
The Marine Corps Way : Using Maneuver Warfare to Lead a Winning Organization
Thông tin xuất bản: USA : McGrawHill , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.4092
ISBN: 007142377X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 17379 Định dạng: CHM
Nghệ thuật lãnh đạo
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.4092
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Ceo toàn diện
Thông tin xuất bản: TpHCM : Trẻ , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.4092
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Know-How 8 kỹ năng của người thành công
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.4092
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục