Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 167 kết quả (0.4799655 giây)
The Enemies of Excellence elektronisk ressurs
Tác giả: Salciccioli Greg,
Ký hiệu phân loại: 658.4092
ISBN: 9780824526313
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 95637 Định dạng: EPUB
Accelerating your development as a leader : a guide for leaders and their managers
Tác giả: Barner Robert,
Thông tin xuất bản: San Francisco CA : Pfeiffer , 2011
Ký hiệu phân loại: 658.4092
ISBN: 0470593644
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66044 Định dạng: PDF
Để trở thành nhà lãnh đạo cẩm nang dành cho các nhà quản trị song ngữ Anh-Việt = how to be a leader
Tác giả: Uris AUren,
Thông tin xuất bản: Cà Mau : Cà Mau , 1998
Ký hiệu phân loại: 658.4092
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Leading by example.
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 658.4092
ISBN: 1422118592 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
A manager's guide to leadership : an action learning approach
Tác giả: Pedler Mike,
Thông tin xuất bản: Berkshire : McGrawHill , 2010
Ký hiệu phân loại: 658.4092
ISBN: 0077128842
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66193 Định dạng: PDF
Nghệ thuật lãnh đạo
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.4092
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The extraordinary leader elektronisk ressurs : turning good managers into great leaders
Tác giả: Zenger John H,
Thông tin xuất bản: New York London : McGrawHill , 2009
Ký hiệu phân loại: 658.4092
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 97294 Định dạng: PDF
Leadership : theory, application, & skill development,
Tác giả: Lussier Robert N,
Thông tin xuất bản: Mason OH : SouthWestern Cengage Learning , 2010
Ký hiệu phân loại: 658.4092
ISBN: 0324596553
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 98943 Định dạng: PDF
Ceo toàn diện
Thông tin xuất bản: TpHCM : Trẻ , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.4092
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Higher ambition : how great leaders create economic and social value
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: USA : Harvard Business Review Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 658.4092
ISBN: 9781422159743
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục