Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Unleashing the power of digital signage : content strategies for the 5th screen
Tác giả: Keith Kelsen
Xuất bản: Amsterdam Boston: Focal Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  659.13
 
Copywriting for the electronic media : A practical guide
Tác giả: Milan D Meeske
Xuất bản: Belmont CA: ThomsonWadsworth, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  659.132
 
Créations commerciales et publicitaires, mode d'emploi
Tác giả: Philippe Villemus
Xuất bản: Paris: Éditions dOrganisation, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  659.132
 
Nghệ thuật viết quảng cáo : Tự học để trở thành nhà quảng cáo & Copywriter chuyên nghiệp
Tác giả: Victor O Schwab, Phan Nguyễn Khánh Đan
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  659.132
 
Nghệ thuật viết quảng cáo : Tự học để trở thành nhà quảng cáo & Copywriter chuyên nghiệp=How to Write a Good Advertiseme...
Tác giả: Victor O Schwab, Phan Nguyễn Khánh Đan
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  659.132
 
Celebrity sells
Tác giả: Hamish Pringle
Xuất bản: England: John Wiley Sons, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  659.13
 
Digital signage broadcasting : content management and distribution techniques
Tác giả: Lars-Ingema Lundstrm
Xuất bản: Amsterdam Boston: Focal Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  659.1342
 
Bút chì sắc, ý tưởng lớn, quảng cáo để đời
Tác giả: Luke Sullivan, Sam Bennertt, Lê Tường Vân
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  659.132
 
Kỹ nghệ chơi chữ ngón nghề content : Successful writing for design, advertising and marketing
Tác giả: Mark Shaw, Hồ Thị Việt Hà
Xuất bản: Hà Nội: Thế Giới, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  659.132
 
Successful Copywriting [electronic resource] : Learn in a Week, What the Leading Experts Learn in a Lifetime
Tác giả: Robert Ashton
Xuất bản: Blacklick: McGrawHill Companies The, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  659.132
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục