Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 30 kết quả (0.1406719 giây)
Cẩm nang kỹ thuật kiến trúc
Tác giả: Lê Nguyên,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2004
Ký hiệu phân loại: 721
How buildings work [electronic resource] : the natural order of architecture
Tác giả: Allen Edward,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 721
ID: 28361 Định dạng: PDF
The origins of the Greek architectural orders
Ký hiệu phân loại: 721
ISBN: 0521792452
ID: 73742 Định dạng: PDF
Cấu tạo kiến trúc
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2013
Ký hiệu phân loại: 721
The architects' handbook
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Malden MA : Blackwell Science , 2002
Ký hiệu phân loại: 721
ISBN: 0632039256
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 94347 Định dạng: PDF
The crit :an architecture student's handbook
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford Boston MA : Architectural Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 721
ISBN: 0750647701
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 94357 Định dạng: PDF
New architecture and technology
Tác giả: Sebestyén Gyula,
Thông tin xuất bản: Oxford Boston : Architectural Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 721
ISBN: 0750651644
ID: 94361 Định dạng: PDF
Consensus design : socially inclusive process
Tác giả: Day Christopher,
Thông tin xuất bản: Oxford Boston : Architectural Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 721
ISBN: 0750656050
ID: 94368 Định dạng: PDF
Architecture: design notebook
Tác giả: Fawcett A Peter,
Thông tin xuất bản: Oxford : Architectural , 2003
Ký hiệu phân loại: 721
ISBN: 0750656697
ID: 94370 Định dạng: PDF
Structure as architecture : a source book for architects and structural engineers
Tác giả: Charleson Andrew,
Ký hiệu phân loại: 721
ISBN: 0750665270
ID: 94387 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục