Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.0156259 giây)
Woman's Day Collection
Tác giả: Mc Call's
USA: knxb, 1995
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc: 746.9
 
Fresh Starts
Tác giả: Mc Call's
USA: Ministry of education, 1996
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc: 746.9
 
Australian Fashion Design
Tác giả: Elina Mackay
Cà Mau: knxb, 1985
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc: 746.9
 
Construction
Tác giả: Anette Fischer
Lausanne Worthing: AVA Academia, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 746.9
 
Lots to Love Cute As Pie 5 Doll Clothes
Tác giả: 
: ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 746.9
 
Fashion brands :branding style from Armani to Zara
Tác giả: Mark Tungate
Sterling Va: Kogan Page, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 746.9/20688
 
Fashioning fat : inside plus-size modeling
Tác giả: Amanda M Czerniawski
New York: New York University Press, 2015
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 746.9/2082
 
Handbook of research on global fashion management and merchandising
Tác giả: 
Hershey: Business Science Reference An Imprint of IGI Global, 2016
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 746.9/2068
 
1

Truy cập nhanh danh mục