Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 20 kết quả (0.5199928 giây)
Digital character design and painting : the Photoshop CS edition
Tác giả: Seegmiller Don,
Thông tin xuất bản: Hingham Mass : Charles River Media , 2004
Ký hiệu phân loại: 776
ISBN: 1584503408
ID: 8930 Định dạng: PDF
Going Digital
Tác giả: Jarvis JD,
Thông tin xuất bản: : Course Technology PTR , 2005
Ký hiệu phân loại: 776
ISBN: 1592009182
ID: 11958 Định dạng: CHM
ECLAP 2012 Conference on Information Technologies for Performing Arts, Media Access and Entertainment
Thông tin xuất bản: Firenze : Firenze University Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 776
ISBN: 9788866551256
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Electronic Imaging & the Visual Arts. EVA 2012 Florence
Tác giả: CAPPELLINI VITO,
Thông tin xuất bản: Firenze : Firenze University Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 776
ISBN: 9788866551270
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Processing : creative coding and computational art
Tác giả: Greenberg Ira,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Friends of Ed an Apress Co , 2007
Ký hiệu phân loại: 776
ISBN: 159059617X
ID: 34487 Định dạng: PDF
Digital art masters [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam London : Elsevier , 2005
Ký hiệu phân loại: 776
ISBN: 0240520858
ID: 41103 Định dạng: PDF
The digital canvas : discovering the art studio in your computer
Tác giả: Raimes Jonathan,
Thông tin xuất bản: New York : Abrams Studio , 2006
Ký hiệu phân loại: 776
ISBN: 0810992361 :
Digital art masters
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford : ElsevierFocal Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 776
ISBN: 0240520858
ID: 48887 Định dạng: PDF
Digital character painting using Photoshop CS3 [electronic resource]
Tác giả: Seegmiller Don,
Thông tin xuất bản: Boston Mass : Charles River Media , 2008
Ký hiệu phân loại: 776
ID: 48931 Định dạng: PDF
Digital painting in Photoshop [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : Focal PressElsevier , 2009
Ký hiệu phân loại: 776
ISBN: 0240811143
ID: 49087 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục