Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 66 kết quả
50/50 [electronic resource] : secrets I learned running 50 marathons in 50 days--and how you too can achieve super endur...
Tác giả: Dean Karnazes, Matt Fitzgerald
Xuất bản: New York: Wellness Central, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.4252
 
50/50 [electronic resource] : secrets I learned running 50 marathons in 50 days, and how you too can achieve super endur...
Tác giả: Dean Karnazes, Matt Fitzgerald
Xuất bản: New York: Wellness Central, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (epub)
ddc:  796.4252
 
The complete running & marathon book
Tác giả:
Xuất bản: New York New York: Dorling Kindersley, 2014
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.425
 
Điền kinh : Sách giáo khoa dùng cho sinh viên Đại học Thể dục thể thao
Tác giả: Dương Nghiệp Chí, Đàm Thuận Tư, Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Đại Dương, Nguyễn Quang Hưng, Phạm Khắc Học, Võ Đức Phùng
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.4207
 
Chạy cự ly ngắn : Biên dịch từ tài liệu nước ngoài
Tác giả: Lưu Quang Hiệp, Nguyễn Đại Dương, Nguyễn Quang Hưng
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2002
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.422
 
Hỏi đáp về luật điền kinh
Tác giả: Nguyễn Văn Quảng, Hoàng Mạnh Cường, Phan Đình Cường
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 1996
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.42
 
Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn học điền kinh : dành cho sinh viên chuyên sâu điền kinh chuyên ngành GDTC và HLTT
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.42
 
Các bài tập thể lực trong điền kinh : Sách tham khảo dành cho những người yêu thích Điền kinh
Tác giả: Nguyễn Văn Phúc, Đàm Trung Kiên, Nguyễn Đại Dương
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.42
 
Triathlon training for dummies
Tác giả: Deirdre Pitney, Donna Dourney
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.4257
 
Running a marathon for dummies
Tác giả: Jason Karp
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.4252
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục