Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Students guidebook to proper citation in APA style
Tác giả: Muriel Harris
Xuất bản: New Jersey: Pearson Custom Publicshing, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  808.06
 
Students guidebook to resources and citation
Tác giả: Glenn Kremer
Xuất bản: USA: Pearson Custom Publicshing, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  808.06
 
Writing dissertation and grant proposals [electronic resource] : epidemiology, preventive medicine and biostatistics
Tác giả: Lisa Chasan-Taber
Xuất bản: Boca Raton: CRC PressTaylor and Francis, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.06
 
A manual for writers of research papers, theses, and dissertations : Chicago Style for students and researchers
Tác giả: Kate L Turabian, , Gregory Colomb, , Joseph Williams, Wayne Booth
Xuất bản: Chicago: University of Chicago Press, 2013
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  808.06
 
Dùng từ viết câu và soạn thảo văn bản
Tác giả: Nguyễn Thị Ly Kha
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  808.06
 
Writing literature reviews : a guide for students of the social and behavioral sciences
Tác giả: Jose L Galvan
Xuất bản: New York NY: Routledge Taylor Francis Group, 2017
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.06
 
1

Truy cập nhanh danh mục