Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 139 kết quả
Star Wars: Rebel Force 3: Renegade
Tác giả: Emma Donoghue, Emma cm Donoghue
Xuất bản: : Scholastic Inc, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  811.54
 
The real made up [electronic resource]
Tác giả: Stephen Brockwell
Xuất bản: Toronto: ECW Press, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.54
 
Reading the Bible backwards [electronic resource]
Tác giả: Robert Priest
Xuất bản: Toronto: ECW Press, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.54
 
Derek Walcott elektronisk ressurs
Tác giả: Edward Baugh
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.54
 
All That Divides Us Poems
Tác giả: Elinor Benedict
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2000
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  811.54
 
Poets On Place
Tác giả: W T Pfefferle
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2005
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  811.540932
 
Body My House May Swenson's Work and Life
Tác giả: Paul Crumbley, Patricia M Gantt
Xuất bản: Logan Utah: Utah State University Press, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  811.54
 
Hammered Dulcimer
Tác giả: Lisa Williams
Xuất bản: Logan Utah: Utah State University Press, 1998
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  811.54
 
Journey with no maps : a life of P. K. Page
Tác giả: Sandra Djwa
Xuất bản: Montreal Ithaca: McGillQueens University Press, 2012
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.54
 
Black dog of fate : a memoir
Tác giả: Peter Balakian
Xuất bản: New York: Basic Books, 1997
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.54
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục