Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4142 kết quả (0.5399444 giây)
The Cowboy Legend : Owen Wister's Virginian and the Canadian-American Ranching Frontier
Tác giả: Jennings John,
Thông tin xuất bản: Calgary : University of Calgary Press , 2015
Ký hiệu phân loại: 813.52
ISBN: 9781552388693
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The American Western in Canadian Literature
Tác giả: Deshaye Joel,
Thông tin xuất bản: Calgary : University of Calgary Press , 2022
Ký hiệu phân loại: 813.087409
ISBN: 9781773852676
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Terraforming : Ecopolitical Transformations and Environmentalism in Science Fiction
Tác giả: Pak Chris,
Thông tin xuất bản: : Liverpool University Press , 2016
Ký hiệu phân loại: 813.0876209
ISBN: 9781781384541
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Kathy Acker : Punk Writer (Edition 1)
Thông tin xuất bản: : Routledge , 2020
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 9781351585071
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Setting in the American Short Story of Local Color, 1865-1900
Tác giả: Rhode Robert D,
Thông tin xuất bản: : De Gruyter , 1975
Ký hiệu phân loại: 813.01
ISBN: 9783110812732
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Soybean - Biochemistry, Chemistry and Physiology
Tác giả: TziBun Ng,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2011
Ký hiệu phân loại: 813.4
ISBN: 9789533072197
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Physico-Chemical Wastewater Treatment and Resource Recovery
Tác giả: Zaki Ahmad,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2017
Ký hiệu phân loại: 813.4
ISBN: 9789535131298
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Biodiversity
Tác giả: Sofo Adriano,
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen , 2011
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 9789533077154
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Human-Robot Interaction
Tác giả: Chugo Daisuke,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2010
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 9789533070513
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Hepatocellular Carcinoma : Clinical Research
Tác giả: Lau WanYee,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại: 813.52
ISBN: 9789535101123
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục