Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 35 kết quả
Kafka on the shore
Tác giả: Hospital Station, James White cm
Xuất bản: : Vintage International, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  895.635
 
The disaster of the third princess : essays on the tale of Genji [electronic resource]
Tác giả: Royall Tyler
Xuất bản: Canberra ACT: ANU E Press, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  895.6314
 
Ca tụng bóng tối
Tác giả: Junichiro Tanizaki, Trịnh Phôi, Trịnh Thùy Dương
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.6344
 
Dances with Sheep : The Quest for Identity in the Fiction of Murakami Haruki
Tác giả: Matthew Carl Strecher
Xuất bản: Ann Arbor MI: University of Michigan Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  895.635
 
A Tanizaki Feast : The International Symposium in Venice
Tác giả: Adriana Boscaro, Adriana Boscaro, Anthony Hood Chambers, Anthony Hood Chambers
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  895.6344
 
"The Sting of Death" and Other Stories
Tác giả: Toshio Shimao
Xuất bản: Ann ArborMI: University of Michigan Press, 1985
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  895.635
 
Purloined letters : cultural borrowing and Japanese crime literature, 1868-1937
Tác giả: Mark Silver
Xuất bản: Honolulu: University of Hawaiʼi Press, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  895.63087209
 
Dance dance dance : a novel
Tác giả: Haruki Murakami, Alfred Birnbaum
Xuất bản: New York: Vintage Books, 1995
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  895.635
 
Totto-chan bên cửa sổ
Tác giả: Tetsuko Kuroyanagi, Trương Thùy Lan
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà văn Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.63
 
Bầu trời tình yêu. Tập I : tiểu thuyết
Tác giả: Miko Thiên Ái
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2017
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.63
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục