Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Totto-chan bên cửa sổ
Tác giả: Tetsuko Kuroyanagi, Trương Thùy Lan
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà văn Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.63
 
Bầu trời tình yêu. Tập I : tiểu thuyết
Tác giả: Miko Thiên Ái
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2017
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.63
 
Bầu trời tình yêu. Tập II : tiểu thuyết
Tác giả: Mika Thỏ Koyuki
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2017
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.63
 
Financial Management from an Emerging Market Perspective
Tác giả: Guray Kucukkocaoglu, Soner Gokten
Xuất bản: : IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  895.63
 
The Penguin book of Japanese short stories
Tác giả: Haruki Murakami, Jay Rubin
Xuất bản: London UK: Penguin Books, 2018
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.63
 
Convenience store woman
Tác giả: Sayaka Murata, Ginny Tapley Takemori
Xuất bản: New York: Grove Press, 2018
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.63
 
Japanese women writers : twentieth century short fiction
Tác giả: Noriko Mizuta, Kyoko Iriye Selden
Xuất bản: Armonk NY: ME Sharpe, 1991
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.63
 
Kokoro
Tác giả: Sōseki Natsume, Edward McClellan
Xuất bản: Tokyo: Tuttle Publishing, 1969
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.63
 
The tale of Genji. Volume 1
Tác giả: Murasaki Shikibu, Edward Seidensticker
Xuất bản: Tokyo: Tuttle, 1976
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.63
 
The tale of Genji. Volume 2
Tác giả: Murasaki Shikibu, Edward Seidensticker
Xuất bản: Tokyo: Tuttle, 1976
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.63
 
1

Truy cập nhanh danh mục