Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 66 kết quả (0.0312513 giây)
The Indian Ocean
Tác giả: Marcus Aurelius
: Taylor Francis, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (epub)
ddc: 909.09824
 
The western experience
Tác giả: 
Boston: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc: 909.09821
 
Western civilizations : Their history and their culture. Vol. 2
Tác giả: Robert E Lerner
London: WW Norton company, 1993
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc: 909.09821
 
A history of the English-speaking peoples since 1900
Tác giả: Andrew Roberts
New York: HarperCollins, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
 
The humanistic tradition. Book 5- Romanticism, Realism,and the Nineteenth-century World
Tác giả: Gloria K Fiero
Boston: McGraw Hill, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc: 909.09821
 
Readings in the Western humanities. Volume II- The renaissance to the present
Tác giả: 
Boston: McGraw Hill, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc: 909.09821
 
The Western humanities. Volume I- Beginnings Through the Renaissance
Tác giả: Roy T Matthews
Boston: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc: 909.09821
 
Imperial endgame : Britain's dirty wars and the end of empire
Tác giả: Benjamin John Grob-Fitzgibbon
London New York: Palgrave Macmillan, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc: 909.0971241
 
Văn hoá Việt Nam - Xã hội và con người
Tác giả: Vũ Khiêu
Hà Nội: Khoa Học Xã Hội, 2000
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc: 909.093957
 
Văn minh phương Tây lịch sử và văn hóa
Tác giả: Edward McNall Burns
Hà Nội: Từ điển Bách Khoa, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc: 909.09821
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục