Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 149 kết quả
Race, Slavery, and Liberalism in Nineteenth-Century American Literature [electronic resource]
Tác giả: Arthur Riss
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  810.935
 
Edith Wharton and the Politics of Race [electronic resource]
Tác giả: Jennie A Kassanoff
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Byron and Romanticism [electronic resource]
Tác giả: Jerome McGann, Marilyn Butler, James Chandler, James Soderholm
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  821.7
 
Exile and Journey in Seventeenth-Century Literature [electronic resource]
Tác giả: Christopher D'Addario
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  810.9358
 
Correspondence and American Literature, 1770-1865 [electronic resource]
Tác giả: Elizabeth Hewitt
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  810
 
The Cambridge Companion to Emily Dickinson [electronic resource]
Tác giả: Wendy Martin
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.4
 
Shakespeare and social dialogue : dramatic language and Elizabethan letters
Tác giả: Lynne Magnusson
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  822.33
 
Prophet
Tác giả: Frank Peretti
Xuất bản: Cambridge: Crossway Books, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Derek Walcott elektronisk ressurs
Tác giả: Edward Baugh
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.54
 
The Cambridge companion to the Greek and Roman novel
Tác giả: Tim Whitmarsh
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  883.009
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục