Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 23 kết quả
Maya : secrets of the pros
Tác giả: John L Kundert-Gibbs, Dariush Derakhshani
Xuất bản: San Francisco Calif London: SYBEX, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (iso)
ddc:  006.696
 
Linux+ study guide
Tác giả: Roderick W Smith
Xuất bản: San Francisco Calif London: SYBEX, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.4469
 
Visual Basic .NET programming
Tác giả: Harold Davis
Xuất bản: San Francisco Calif London: SYBEX, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Discovering Bluetooth
Tác giả: Michael Miller
Xuất bản: San Francisco Calif London: SYBEX, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3981
 
The Hidden Power of Flash Components
Tác giả: Brandon WilliamsJared Tarbell, Brandon Williams
Xuất bản: San Francisco Calif London: SYBEX, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (iso)
ddc:  006.696
 
Oracle database foundations [electronic resource]
Tác giả: Bob BrylaBob Bryla
Xuất bản: San Francisco Calif London: SYBEX, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.7585
 
PMP : project management professional : study guide
Tác giả: Kim Heldman
Xuất bản: San Francisco Calif London: SYBEX, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.404
 
Mastering Windows 2000 server
Tác giả: Mark Minasi
Xuất bản: San Francisco Calif London: SYBEX, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4469
 
Effective Web design
Tác giả: Ann Navarro
Xuất bản: San Francisco Calif London: SYBEX, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.72
 
MCSA/MCSE Windows Server 2003 network security administration : study guide
Tác giả: Russ Kaufmann
Xuất bản: San Francisco Calif London: SYBEX, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 

Truy cập nhanh danh mục