Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 14 kết quả (0.2812509 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:621.3981
Thiết kế mạch giao tiếp với cổng máy in dùng 8951 áp dụng điều khiển tốc độ động cơ DC
Tác giả: Trần Văn Đông
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.3981
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2617 Năm XB: 2002
Khảo sát mạng thời gian thực - CAN
Tác giả: Đặng Kim Hội
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.3981
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2065 Năm XB: 2000
Xây dựng mạng RS485(ứng dụng thu thập dữ liệu đo nhiệt độ từ xa)
Tác giả: Nguyễn Thành Mùi
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 621.3981
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 4639 Năm XB: 2003
Quy hoạch mạng viễn thông tỉnh Gia Lai năm 2003 - 2005
Tác giả: Nguyễn Phi Hoàng
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 621.3981
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 4664 Năm XB: 2003
Thiết kế ADAPTER giao tiếp chuẩn RS485 với cổng nối tiếp PC
Tác giả: Nguyễn Thế Hùng
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.3981
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 5406 Năm XB: 2003
Broadband & Wireless Internet
Tác giả: Burns Peter
Thông tin xuất bản: UK :Summersdale Publishers Ltd
Ký hiệu phân loại: 621.3981
ISBN: 1840244992
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 17373 Năm XB: 2006 File: PDF
GPRS for mobile Internet
Tác giả: Seurre Emmanuel.
Thông tin xuất bản: Boston, MA :Artech House
Ký hiệu phân loại: 621.3981
ISBN: 0521348439
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 38321 Năm XB: 2003. File: CHM
Bluetooth application developer's guide
Thông tin xuất bản: Rockland, Mass. :Syngress
Ký hiệu phân loại: 621.3981
ISBN: 1928994423
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 30663 Năm XB: 2002. File: PDF
Single and multi-chip microcontroller interfacing
Tác giả: Lipovski G. Jack.
Thông tin xuất bản: San Diego, Calif. ; London :Academic
Ký hiệu phân loại: 621.3981
ISBN: 0124518303
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 43606 Năm XB: c1999. File: PDF
Handbook of fiber optic data communication
Thông tin xuất bản: San Diego :Academic Press
Ký hiệu phân loại: 621.3981
ISBN: 0122078918
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 43295 Năm XB: 2002 File: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục