Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
Broadband & Wireless Internet
Tác giả: Peter Burns
Xuất bản: UK: Summersdale Publishers Ltd, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3981
 
Bluetooth application developer's guide : the short range interconnect solution
Tác giả: David Kammer, Gordon McNutt, Brian P Senese
Xuất bản: Rockland Mass: Syngress, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3981
 
GPRS for mobile Internet
Tác giả: Emmanuel Seurre, Pierre-Jean Pietri, Patrick Savelli
Xuất bản: Boston MA: Artech House, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  621.3981
 
Discovering Bluetooth
Tác giả: Michael Miller
Xuất bản: San Francisco Calif London: SYBEX, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3981
 
Single and multi-chip microcontroller interfacing : for the Motorola 68HC12
Tác giả: G Jack Lipovski
Xuất bản: San Diego Calif London: Academic, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3981
 
Thiết kế hệ thống truyền dữ liệu không dây trong quản lý, phục vụ nhà hàng
Tác giả: Trương Quang Thắng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2007
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.3981
 
Ứng dụng Reed-Solomon trong xử lý ảnh
Tác giả: Nguyễn Anh Khoa
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.3981
 
Handbook of fiber optic data communication
Tác giả: Casimer DeCusatis
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.3981
 
Packet forwarding technologies
Tác giả: Weidong Wu
Xuất bản: New York: Auerbach Publications, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3981
 
5G radio access network architecture : the dark side of 5G
Tác giả: Alexander Sirotkin
Xuất bản: Hoboken New Jersey USA: WileyIEEE Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.3981
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục