Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 823 kết quả (0.2030765 giây)
The mental life of modernism : why poetry, painting, and music changed at the turn of the twentieth century
Tác giả: Keyser Samuel Jay,
Ký hiệu phân loại: 700.19
ISBN: 9780262043496
ID: 145475 Định dạng: PDF
Consciousness : confessions of a romantic reductionist
Tác giả: Koch Christof,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : MIT Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 153
ISBN: 0262301784
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
How things shape the mind : a theory of material engagement
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 612.8
ISBN: 0262315661
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Computation and cognition : toward a foundation for cognitive science
Tác giả: Pylyshyn Zenon W,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1984
Ký hiệu phân loại: 153
ISBN: 0262281996
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Thought and language
Tác giả: Vygotskii L S,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1986
Ký hiệu phân loại: 401/.9
ISBN: 0262316013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Production system models of learning and development
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1987
Ký hiệu phân loại: 153
ISBN: 0262315963
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Cognitive science in medicine : biomedical modeling
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1989
Ký hiệu phân loại: 610/.1/9
ISBN: 0262315793
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Perspectives in memory research
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1988
Ký hiệu phân loại: 153.1/2
ISBN: 0262273624
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Computational philosophy of science
Tác giả: Thagard Paul,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1988
Ký hiệu phân loại: 501
ISBN: 0262284839
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Meaning and mental representation
Tác giả: Cummins Robert,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1989
Ký hiệu phân loại: 153
ISBN: 0262271028
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục